Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kì 2013 – 2014

940

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Tây

Cử nhân

Lịch sử

Bí thư

Đảng viên

2

Nguyễn Lê Mai

Thạc sĩ

Hóa học

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Ngọc hoài Thương

Thạc sĩ

Vật lý

Phó Bí thư

 

4

Đặng Nhi Thảo

Cử nhân

Toán học

Ủy viên Ban chấp hành

 

5

Trương Thành Trung

Học sinh

12 Toán 1

Ủy viên Ban thường vụ

Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống

6

Trần Quốc Long

Học sinh

12 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

 

7

Phan Nguyễn Thùy Dương

Học sinh

12 văn

Ủy viên Ban chấp hành

 

8

Huỳnh Quang Khải

Học sinh

12 Tin

Ủy viên Ban chấp hành

 

9

Dương Ngọc Trúc Thanh

Học sinh

11 Anh 1

Ủy viên Ban thường vụ

 

10

Nguyễn Trần Đăng Huy

Học sinh

11 Hóa 2

Ủy viên Ban chấp hành

 

11

Đoàn Ngọc Anh Thư

Học sinh

11 Sinh

Ủy viên Ban thường vụ

Khối trưởng HS

12

Bùi Hoàng Nam

Học sinh

11 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

 

13

Nguyễn Thị Thu Thủy

Học sinh

10 Toán

Ủy viên Ban chấp hành

 

14

Nguyễn Đặng Thúy Hiền

Học sinh

10 Sinh

Ủy viên Ban chấp hành

 

15

Võ Viết Tiến

Học sinh

10 Tin

Ủy viên Ban chấp hành