Buổi ngoại khóa “An toàn giao thông”

953

 Sáng  ngày 14/ 4/ 2014 trường THPT  Chuyên Thăng Long Đà Lạt tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Giao Thông đường bộ Việt Nam cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

   Trường đã phối hợp với Phòng Cảnh Sát Giao Thông thành phố Đà Lạt đã giới thiệu về tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Đà Lạt và những quy định tham gia giao thông là đối tượng học sinh. Qua buổi nói chuyện đã giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Trung Tá: Phạm Ngọc Định; Phó Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Lạt