Buổi tư vấn tuyển sinh của Đại học Quốc tế Tokyo

     Đại học Quốc tế Tokyo tổ chức buổi giới thiệu thông tin về các ngành học và học bổng bậc đại học của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh vào tiết 5, Thứ Bảy ngày 17/12/2022.

     * Học sinh đăng ký qua link: https://forms.gle/gjrbfHziYq9EEUPe8

     * Hạn đăng ký: hết ngày 12/12/2022.

     * Link tìm hiểu về Đại học Quốc tế Tokyo: https://tinyurl.com/3b5jty8u