Cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015

722

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức danh

(Đảng- Chính quyền)

1

Đ/c Đàm Thị Kinh

1965

Thạc sĩ Ngữ Văn
Trung cấp Lý luận CT

Bí thư Chi bộ
Hiệu trưởng

2

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung

1967

Thạc sĩ Sinh học
Sơ cấp Lý luận CT

Phó Bí thư Chi bộ
Phó Hiệu trưởng

3

Đ/c Phạm Hiển

1965

Thạc sĩ Toán học
Sơ cấp Lý luận CT

Chi Ủy viên
Phó Hiệu trưởng

4

Đ/c Phan Xuân Hùng

1958

Cử nhân GDTC
Sơ cấp Lý luận CT

Chi Ủy viên
Chủ tịch Công đoàn
GV Thể dục

5

Đ/c Trần Thị Thùy Trang

1978

Cử nhân Ngữ Văn
Trung cấp Lý luận CT

Chi Ủy viên
Trưởng Ban TTND
GV Ngữ văn