22.8 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Bảy, 30 Tháng Chín 2023

ỦY BAN HỘI – HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN NHIỆM KÌ 2011 – 2012

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC DANH GHI CHÚ 1 Huỳnh Phước Hải ...

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2010 – 2011

  Stt Họ và tên Trình độ Chức danh Ghi chú 1 Đ/c Nguyễn Văn Tây...