20 C
Đà Lạt, Việt Nam
Tuesday, 20 August 2019

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp cơ sở năm học 2018-2019

Căn cứ Công văn số 1784/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Sở GD-ĐT Tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Hội thi hùng biện Tiếng Anh năm học 2018-2019, Cuộc...