17.3 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Hai, 02 Tháng Mười 2023
C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4139674335249_3c7c2e299cab5c45632184a82b8dbc9c.jpg

NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-TNHN...

Đáp ứng nhu cầu học tập gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc...

Kế hoạch phát triển giáo dục Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

Kế hoạch phát triển giáo dục Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt qua các năm học: Năm học: 2012 - 2013 Năm học: 2013 - 2014 Năm học: 2014 - 2015 Năm học: 2015 -...