Danh sách các tiết mục đạt giải trong đêm chung kết liên hoan văn nghệ

529

DANH SÁCH CÁC TIẾT MỤC ĐẠT GIẢI TRONG ĐÊM CHUNG KẾT LIÊN HOAN VĂN NGHỆ
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2011
 

Stt

Tiết mục

Lớp

Giải

1

Múa “Khúc biến tấu Đà Lạt hoa”

12 Văn

Đặc biệt

2

Múa “Con chim sâu”

10 Anh 2

Nhất

3

Múa “Âm vang Tây nguyên”

12 Anh 1

Nhì

4

Múa “Hoa và mặt trời”

11 Anh 2

Nhì

5

Múa “Mái đình làng biển”

12 Toán 2

Ba

6

Đơn ca nữ “Non nước hữu tình”

11 Toán 1

Ba

7

Đơn ca nam “Về ăn cơm”

11 Hóa 1

Ba

8

Đơn ca nữ “Tôi yêu”

10 Sinh

KK

9

Tốp ca nữ “Ông Bụt”

11 Sử Địa

KK

10

Múa “Ngợi ca quê hương”

12 Sinh

KK

11

Múa “Bình minh đất Việt”

12 Hóa 1

KK