Hoạt động tham quan thực tế tại Ninh Thuận của tổ Sinh học – CN Sinh – Năm học 2021 – 2022 với chủ đề “Tìm hiểu hệ sinh thái sa mạc và đồng rêu”