MỘT SỐ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TIÊU BIỂU TRONG ĐÊM HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2017

1307

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ TIẾT MỤC VĂN NGHỆ TIÊU BIỂU TRONG ĐÊM HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 – 20/11/2017:

TIẾT MỤC: THANH XUÂN – LỚP 12 VĂN

TIẾT MỤC: NHỚ ƠN THẦY CÔ – LỚP 11 VĂN

TIẾT MỤC: NGƯỜI BẠN TRONG TÔI – LỚP 10 HÓA

TIẾT MỤC: HOPE – LỚP 11 ANH

TIẾT MỤC: CAO NGUYÊN MÙA LỄ HỘI – LỚP 11 LÝ

TIẾT MỤC: LUNG LINH THÁP CỔ – LỚP 12 HÓA