Ngoại khóa về Biển đảo

1077

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2014 tổ Giáo dục công dân- Thể dục- Giáo dục quốc phòng đã tổ chức Hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề “ Học sinh trường chuyên Thăng Long hướng về biển đảo”, đồng thời tổ đã phối hợp với Thư viện trường tổ chức triển lãm tranh và giới thiệu sách về biển đảo Việt Nam.

Qua đó để tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật biển cho học sinh với nhiều hình thức phong phú nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức, ý thức đấu tranh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc ta trên tinh thần tôn trọng luật pháp Quốc tế.

Hội thi đã chọn ra 3 giải nhất ( 12 Toán 2,11 Anh, 10 Hóa) và 3 giải nhì ( 12 Lý, 11 Pháp, 10 Tin) sẽ trao giải vào đợt kỉ niệm 20 tháng 11 năm 2014.

Một số hình ảnh ngoại khóa về biển đảo của trường THPT Chuyên Thăng Long Đà lạt