Phần mềm Tmark 1.6

771

Để hạn chế một số điểm yếu của phần mềm Tmark 1.5 như :

  1. Điểm số của giáo viên bộ môn không tự động cập nhật vào sổ điểm của giáo viên chủ nhiệm.
  2. Khi có thay đổi về phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm giáo viên phải tải lại phai điểm từ trang web
  3. Không có thông báo khi có phiên bản Tmark mới.

Bộ phận quản lý điểm đã cập nhật mới phần mềm quản lý điểm Tmark lên phiên bản 1.6 để khắc phục những điểm yếu trên và thêm một số chức năm mới vào phần mềm:

  1. Thêm chức năng đăng nhập vào bảng điểm để đảm bảo tính báo mật.
  2. Con điểm được lưu ngay sau khi nhập điểm.
  3. Cập nhật phần mềm để có thể nhập điểm đánh giá cho môn “Thể dục”.
  4. Thêm chức năng thay đổi vị trí của học sinh trong bảng điểm cho giáo viên chủ nhiệm.
Quý thầy cô có thể tải phần mềm tại địa chỉ sau :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14036603/tmark/Tmark_1_62.exe

Mọi thắc mắc quý thầy cô có thể liên lạc theo số điện thoại sau : 0975309347   (thầy Tùng)