Tắt UAC trên Windows 7 hoặc Vista

669

ĐỂ CÀI ĐẶT ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH TMARK TRÊN CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 HOẶC VISTA CẦN PHẢI TẮT CHỨC NĂNG USER ACCOUNT CONTROL (UAC).


Để tắt UAC trên Windows 7 bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bấm Start, trong ô Search programs and files

Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A71.jpg


bạn gõ UAC rn Enter


Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A72.jpg


Bước 2: Cửa sổ User Account Control Settings hiện ra, bạn kéo thanh cuộn xuống dưới cùng tương ứng với mức Never notify và bấm OK

Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A73.jpg


Bước 3: Khởi động lại máy để hoàn tất.


Để tắt UAC trên Windows Vista bạn hãy thực hiện theo các bước sau:


Bước 1:
 Bấm Start / Control PanelBước 2: Cửa sổ Control Panel hiện ra, bạn chọn chế độ Classic View và tìm đến mục User Accounts

Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A61.jpg


Bước 3:
 Chọn Turn User Account Control on or off

Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A62.jpg


Bước 4: 
Nếu Windows đang bật chức năng UAC thì cửa sổ User Account Control sẽ hiện ra, bạn hãy bấm Continue

Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A63.jpg


Bước 5: Cuối cùng, bạn bỏ chọn ở ô Use User Account Control (UAC) to help protect your computer, bấm OK và khởi động lại máy để hoàn tất


Description: http://www.bkav.com.vn/Images/New/A64.jpg