Tổ Sinh học đẩy mạnh việc triển khai hội thi INTEL ISEF

631

Tổ Sinh học đẩy mạnh việc triển khai hội thi INTEL ISEF.

Trong những tuần đầu năm học toàn thể học sinh các lớp chuyên Sinh khối 10, 11, 12 đã được các giáo viên phụ trách môn chuyên phổ  biến toàn bộ nội dung hội thi Intel ISEF.

 

 Để tham gia hội thi, các học sinh chuyên Sinh có thể lựa chọn một trong các lĩnh vực sau: Khoa học động vật, Sinh học tế bào và phân tử, Công nghệ sinh học, Phân tích môi trường, Quản lý môi trường, Vi trùng học và Khoa học thực vật.

Học sinh có thể đăng kí đề tài với giáo viên phụ trách môn chuyên của lớp như sau:

– Khối 10: Cô Trương Nữ Thanh Tâm

– Khối 11: Cô Nguyễn Thị Thùy Linh

– Khối 2: Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung

Việc đăng ký và tham gia hội thi cần được các bạn học sinh suy nghĩ nghiêm túc và có sự đầu tư chu đáo. Đồng thời các bạn học sinh phải được sự đồng ý giúp đỡ của cha mẹ, của người hướng dẫn để có thể vừa nghiên cứu tốt vừa không ảnh hưởng đến kết quả học tập trên lớp.

Thời gian đăng ký đề tài và đề cương hạn chót là vào ngày 15 tháng 9 năm 2008.

Theo thông tin mới nhất, lớp 10 Sinh đã có 1 nhóm bạn đăng ký 1 đề tài và đang hoàn thiện đề cương. Các bạn học sinh lớp 11 Sinh cũng đang nhen nhóm ý tưởng và xây dựng đề cương. Lớp 12 Sinh đã có 1 bạn dự định đăng kí đề tài về môi trường (xử lý nước).

Tất cả các thầy cô giáo tổ Sinh mong rằng sẽ nhận được ngày càng nhiều đề tài và đề cương có chất lượng của tất cả các bạn học sinh.