ỦY BAN HỘI – HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN NHIỆM KÌ 2011 – 2012

852

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Huỳnh Phước Hải

Cử nhân

Toán học

Chủ tịch Ủy ban Hội

Đang học Cao học

2

Nguyễn Xuân Linh

Cử nhân

Ngữ năn

Phó Chủ tịch Ủy ban Hội

3

Đặng Thị Phương Thùy

Cử nhân

Toán học

Ủy viên Ủy ban Hội

Đã chuyển trường

4

Nguyễn Ngọc Hoài Thương

Cử nhân

Vật lý

Ủy viên Ủy ban Hội

Đang học Cao học

5

Nguyễn Đức Độ

Cử nhân

GDTC

Ủy viên Ủy ban Hội

6

Huỳnh Khánh Phụng

Học sinh

12 Anh 2

Ủy viên Ủy ban Hội

Đã ra trường

7

Phan Thế Anh

Học sinh

12 Sinh

Ủy viên Ủy ban Hội

Đã ra trường

8

Nguyễn Quốc Khánh

Học sinh

12 Tin

Ủy viên Ủy ban Hội

Đã ra trường

9

Trần Mỹ Linh

Học sinh

11 Anh 1

Ủy viên Ủy ban Hội

10

Nguyễn Tuấn Tú

Học sinh

11 Toán 2

Ủy viên Ủy ban Hội

11

Nguyễn Thị Anh Thư

Học sinh

11 Sinh

Ủy viên Ủy ban Hội

12

Lưu Diệp Đăng Khoa

Học sinh

11 Tin

Ủy viên Ủy ban Hội

13

Trương Thành Trung

Học sinh

10 Toán 1

Ủy viên Ủy ban Hội

14

Huỳnh Quang Khải

Học sinh

10 Tin

Ủy viên Ủy ban Hội

15

Phan Nguyễn Thùy Dương

Học sinh

10 Văn

Ủy viên Ủy ban Hội