Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2010 – 2011

867

 

Stt

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

Ghi chú

1

Đ/c Nguyễn Văn Tây

Cử nhân Lịch Sử

Chủ tịch Ủy ban Hội

2

Đ/c Nguyễn Trung Nghĩa

Cử nhân Toán học

Phó Chủ tịch Ủy ban Hội

Đã chuyển công tác

3

Đ/c Nguyễn Đức Độ

Cử nhân GDTC

Ủy viên Ủy ban Hội

4

Đ/c Đặng Thị Phương Thùy

Cử nhân Toán học

Ủy viên Ủy ban Hội

5

Đ/c Nguyễn Thị Long

Cử nhân Địa Lý

Ủy viên Ủy ban Hội

6

Đ/c Nguyễn Đức Nghĩa

Học sinh 12 Hóa

Ủy viên Ủy ban Hội

7

Đ/c Nguyễn  Tuấn Tú

Học sinh 10 Toán 2

Ủy viên Ủy ban Hội

8

Đ/c Trần Mỹ Linh

Học sinh 10 Anh 1

Ủy viên Ủy ban Hội

9

Đ/c Phan Thế Anh

Học sinh 11 Sinh

Ủy viên Ủy ban Hội

10

Đ/c Hoàng Vũ Trâm Anh

Học sinh 11 Sinh

Ủy viên Ủy ban Hội

11

Đ/c Nguyễn Quốc  Khánh

Học sinh 11 Tin

Ủy viên Ủy ban Hội

12

Đ/c Huỳnh Khánh Phụng

Học sinh 11 Anh 2

Ủy viên Ủy ban Hội

13

Đ/c Lê Thanh Bình

Học sinh 12 Toán 1

Ủy viên Ủy ban Hội

14

Đ/c Nguyễn Thái Khoa

Học sinh 12 Lý

Ủy viên Ủy ban Hội