15.9 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu 2023

Không có gì

(Viết cho 20 “nhóc” của cô).  Giờ sinh hoạt lớp, cô mời các tổ trưởng nhận xét tình hình của tổ mình sau một tuần học, đôi khi lần lượt 4 tổ trưởng đứng...

Lời cảm ơn từ trái tim

Đoàn thanh tra toàn diện về trường. Tôi bước vào lớp và thông báo cho học sinh :”Sáng mai, chúng ta sẽ được các thầy cô đến dự giờ”. Các em lo lắng....

Bài học

Tôi vội ngồi vào máy để viết ngay khi vừa trở về nhà từ buổi ngoại khóa của trường. Buổi ngoại khóa thật sự không có ấn tượng đặc biệt gì đối với tôi,...