Chi Bộ 2

1102

CHI BỘ 2

1. Trần Thị Thùy Trang – Bí Thư Chi Bộ

2.  Phạm Ngọc Liên

3. Nguyễn Thị Ánh Hồng

4. Võ Thị Hạnh

5. Nguyễn Đức Hạnh

6. Trần Thị Hòa

7. Nguyễn Xuân Linh