Ngoại khóa phòng, chống ma túy- HIV/AIDS

1662

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2014 tổ GDCD-TD-GDQP phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề ‘ Trường Chuyên Thăng Long – Đà Lạt với phòng ,chống ma túy-HIV/AIDS” cho Giáo viên và học sinh khối 10, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến phòng chống ma túy-HIV/AIDS. Để thay đổi hình thức ngoại khóa Ban tổ chức đã mời Cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm 05-06 của tỉnh Lâm Đồng về báo cáo và giao lưu với học sinh,  thầy cô  ở Trung tâm trình bày khá cụ thể, sinh động đã thu hút người nghe, đăc biệt học sinh trường Chuyên Thăng Long đã được giao lưu với học viên nghiện ma túy và bị nhiễm HIV qua đó các em hiểu được tác hại của việc nghiện ma túy, lây nhiễm HIV và đồng cảm với các anh, không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

   

Chương trình ngoại khóa đã giúp cho cho giáo viên và học sinh có ý thức tích cực phòng, chống ma túy-HIV/AIDS, sống trong sáng, lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho mọi người , mọi gia đình và toàn xã hội.

 

Dưới đây là một số hình ảnh ngoại khóa “phòng, chống ma túy-HIV/AIDS” của trường THPT Chuyên Thăng Long-Đà Lạt.