Nhập và gửi điểm trên mạng

519

I. Đăng nhập vào trang web của nhà trường.

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image001.jpgBước 1. Sử dụng chương trình duyệt web để vào trang web : “chuyenthanglongdl.edu.vn”

Bước 2: Di chuyển đến ô đăng nhập nằm bên (phải , ở  giữa) trang web

Bước 3: Đánh tên đăng nhập và mật khẩu vào các ô tương ứng với:

Tên đăng nhập : Là tên của giáo viên không đấu, không có khoảng cách và viết thường.

Mật khẩu: Mặc định là 123456.

Bước 4: Nhấp vào nút đăng nhập để đăng nhập vào trang web nhà trường.

 

 

 

II. Các thao tác nhận bảng điểm và đưa bảng điểm lên mạng:

Sau khi đăng nhập trang web sẽ xuất hiện thêm một hộp  nhiệm vụ sau

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image002.png

 

1. Đối với giáo viên bộ môn:

a. Nhận bảng điểm :

Nhấp chuột vào phần “Giáo viên bộ môn”

Xuất hiện giao diện sau:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image003.jpg

 

Ý nghĩa :

Phần “Tải bảng điểm về máy”

  • Dòng chữ “Nhấn vào đây để tải chương trình Tmark 1.5” dùng để tải chương trình Tmark 1.5
  • Dòng chữ “nhấn vào đây để lấy bảng điểm gốc của bạn” dùng để tải bảng điểm gốc về máy.

Phần “Đưa bảng điểm lên trang web”

  • Nút Browse: Dùng để chọn bảng điểm của giáo viên nằm trong máy tính đang sử dụng
  • Nút Gửi bảng điểm : Dùng để gửi bảng điểm đã được chọn lên mạng.

b. Gửi bảng điểm lên mạng:

Bước 1: Nhấp chuột vào nút Browse xuất hiện hộp hội thoại :

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image004.jpg

Bước 2 : Chọn bảng điểm điện tử trên máy tính và nhấn nút Open.

Bước 3 : Nhấp vào nút “Gửi bảng điểm” nếu xuất hiện những dòng chữ sau là bạn đã gửi bảng điểm thành công

Bạn đã gửi bảng điểm thành công

Giáo viên

  :    Ngô Thanh Tùng

Ngày gửi

  :   25/10/2011

Số lần gửi bảng điểm

  :   1

 


2. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image002.png

a. Gửi bảng điểm lên mạng

Bước 1 : Nhấn vào phần “Giáo viên chủ nhiệm”.

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image005.jpg

Bước 2: Nhấn vào nút Browse để tìm đến file bảng điểm của giáo viên chủ nhiệm.

Bước 3: nhấn vào nút “Gửi bảng điểm lên mạng” để gửi bảng điểm của giáo viên chủ nhiệm lên mạng.

b. lấy bảng điểm về máy :

Nhấn dòng chữ tương ứng để tải bảng điểm của lớp về máy tính .