Trường THPT Chuyên Thăng Long Được Phong Tặng Danh Hiệu “Anh Hùng Lao Động” Thời Kỳ Đổi Mới

530

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 2015/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho 28 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt thuộc Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng vinh dự là một trong 28 tập thể được vinh danh.


(Một góc Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt)

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới chính là thành quả cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong suốt những năm qua. Với danh hiệu vinh dự cao quý này, tập thể Hội đồng giáo dục trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường nói riêng; góp phần vào công cuộc giáo dục của tỉnh Lâm Đồng và nước nhà nói chung.