CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG – ĐÀ LẠT HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VI, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) VÀ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết Nghị quyết của Đảng. Đồng thời hướng tới việc củng cố, nâng cao niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho toàn thể hội đồng sư phạm trường vào ngày 9 tháng 03 năm 2023.

Trong buổi học chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được bà Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”.

Một số hình ảnh buổi học tập chính trị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt: