Chi bộ 3 Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

2531

Ngày 06 tháng 01 năm 2018, chi bộ 3 Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt long trọng
tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Long theo Quyết định của Thành ủy Đà Lạt
và sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường.Một số hình ảnh về Lễ kết nạp đảng viên mới