Chi Bộ 4 – Đại hội Chi bộ Lần thứ II

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/ThU ngày 22/8/2019 của Thành ủy Đà Lạt “Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp từ thành phố đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Hướng dẫn số 06-HD/ThU ngày 08/11/2019 của Thành ủy Đà Lạt “Hướng dẫn quy trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025” và Hướng dẫn số 07-HD/ThU ngày 08/11/2019 của Thành ủy Đà Lạt về “Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025”. Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường THPT Chuyên Thăng Long – Ðà Lạt,

Chi bộ 4 đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2023 vào ngày 13/02/2020 vừa qua.

Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023.

Cũng trong Đại hội lần này, đồng chí Ngô Tường Uyên Linh – Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ đã được bầu vào chức danh Bí thư Chi bộ 4 và đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy – Giáo viên tổ Ngoại ngữ được bầu vào chức danh Phó Bí thư chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội: