ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020 – 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ 3 LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020 – 2023

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch số 147-KH/ThU ngày 22/8/2019 về việc Đại hội Đảng các cấp từ thành phố đến cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 06-HD/ThU ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Quy trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025” và Hướng dẫn số 07-HD/ThU ngày 08/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về “Quy trình về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025”, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Chi bộ 3 đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2023 vào ngày 16/1/2020.

Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá những hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2023. Những vấn đề cơ bản của báo cáo chính trị trình bày tại đại hội được sự nhất trí cao. Đại hội cũng bầu ra Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023: đồng chí Nguyễn Văn Tây và Hoàng Ngọc Quỳ là những người đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức và năng lực gánh vác trọng trách mà chi bộ giao phó.

Những hình ảnh về đại hội chi bộ 3 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2023