Danh sách các cá nhân đề nghị xét phong tặng Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú

864

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG – ĐÀ LẠT

 

 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

 

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, chức vụ

Nơi công tác

NGƯT năm:.. (đối với xét NGND)

Trình

độ

được

đào tạo

Giới

Dân

tộc

Năm

vào

ngành

Số

năm trực tiếp

giảng

dạy

Số cải tiến,

SKKN

giáo trình, NCKH,

bài báo KH,

Đào tạo sau đại học

Số

năm

CSTĐ

HCLĐ hoặc BK

Số phiếu đạt và tỷ lệ %

Quần

chúng

Hội

đồng

cơ sở

Hội đồng

TP

Hội

đồng

tỉnh,

Bộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thạc sĩ

Nữ

Kinh

1995

19

3

4 GVGCS

10 CSTĐCS

1 CSTĐ Tỉnh

1 bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ

2  bằng khen của Bộ GDĐT

5 bằng khen UBND Tỉnh

2 bằng khen của Tỉnh ủy

Và nhiều giấy khen của Sở GDĐT, Thành Ủy, Liên hiệp hội các KH-KT Lâm Đồng, Hội Chữ Thập đỏ, Liên đoàn Lao động, Công Đoàn ngành.

79/80

98,75%

     

             Danh sách trên có 01 cá nhân.