Hội Chữ thập đỏ – Khuyến học khuyến tài

962

Stt

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

1

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Cử nhân
Hóa học

Chủ tịch Hội
GV Hóa học

2

Thầy  Nguyễn An Hiếu

Cử nhân
Toán học

Phó Chủ tịch Hội
GV Toán học