Kết quả cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh

781

năm học 2011 – 2012

Vào ngày 10/02/2012, trường THPT Chuyên Thăng Long tham gia Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh tại trường THPT Tây Sơn – Đà Lạt với đội tuyển gồm 20 học sinh của 4 môn : Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Kết quả đạt được cụ thể : 

Môn

STT

Họ và tên HS

Lớp

Giải đạt được

Ghi chú

TOÁN

1

Nguyễn Thùy Ánh Dương

11T1

Giải Nhất

2

Nguyễn Vũ Anh

12T1

Giải Nhất

3

Phạm Thái Hoàng

12T1

Giải Nhì

4

Nguyễn Đình Nguyên

12T1

Giải Ba

5

Nguyễn Lê Đoan

11T1

Giải KK

VẬT LÝ

1

Nguyễn Minh Trí

12 Lý

Giải Nhất

2

Lê Đức Dũng

12 Lý

Giải Nhì

3

Nguyễn Đông Cao Tùng

12 Lý

Giải Nhì

4

Lê Hữu Nhân

12 Lý

Giải Nhì

5

Nguyễn Vũ Linh

12 Lý

Giải Ba

HÓA HỌC

1

Phạm Chí Tường

11H1

Giải Nhất

2

Nguyễn Tiến Minh Tuấn

11H1

Giải Nhì

3

Trương Hoàng Tuấn Anh

12H1

Giải Ba

4

Nguyễn Hữu Hưng

11H1

Giải Ba

5

Lê Văn Đề

11H1

Giải KK

SINH HỌC

1

Vũ Hoàng Mỹ Linh

12 Sinh

Giải Nhất

2

Bùi Thị Ngọc Hảo

12 Sinh

Giải Nhì

3

Phan thế Anh

12 Sinh

Giải Ba

4

Lê Nhật Uyên Nhi

12 Sinh

Giải KK

5

Vũ Nguyễn Quỳnh My

12 Sinh

Giải KK

 

Đối với khối THPT có 156 thí sinh dự thi trên toàn Tỉnh – Tổng số giải 62 , tỷ lệ có giải 39,7%.

Trường THPT Chuyên Thăng Long có 20 thí sinh dự thi – Số giải đạt được 20, chiếm tỷ lệ 100%.

Trường THPT Chuyên Thăng Long có 13 /20 thí sinh  được chọn vào đội tuyển dự thi khu vực tại Tỉnh Bình Thuận. 

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI KHU VỰC CỦA TRƯỜNG THPT

CHUYÊN THĂNG LONG

 

Môn

STT

Họ và tên HS

Lớp

Giải đạt được

Ghi chú

TOÁN

1

Nguyễn Thùy Ánh Dương

11T1

Giải Nhất

 

2

Nguyễn Vũ Anh

12T1

Giải Nhất

 

3

Phạm Thái Hoàng

12T1

Giải Nhì

 

VẬT LÝ

1

Nguyễn Minh Trí

12 Lý

Giải Nhất

 

2

Lê Đức Dũng

12 Lý

Giải Nhì

 

3

Nguyễn Đông Cao Tùng

12 Lý

Giải Nhì

 

4

Lê Hữu Nhân

12 Lý

Giải Nhì

 

5

Nguyễn Vũ Linh

12 Lý

Giải Ba

 

HÓA HỌC

1

Phạm Chí Tường

11H1

Giải Nhất

 

2

Nguyễn Tiến Minh Tuấn

11H1

Giải Nhì

 

SINH HỌC

1

Vũ Hoàng Mỹ Linh

12 Sinh

Giải Nhất

 

2

Bùi Thị Ngọc Hảo

12 Sinh

Giải Nhì

 

3

Phan Thế Anh

12 Sinh

Giải Ba

 

                       

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Hiển