Kết quả cuộc thi “Sáng tác Logo cho Olympic Sinh học quốc tế năm 2016 tại Việt Nam”

911

Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả cuộc thi “Sáng tác logo cho Olympic sinh học quốc tế năm 2016”.  sau đây là nội dung bản thông báo:

 image001