Lễ kết nạp đảng viên mới – Chi bộ 4 Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

Ngày 06 tháng 8 năm 2019 vừa qua, thầy Nguyễn Trung Tuyến – giáo viên tổ GDTC-QP
đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ kết nạp:

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Chi bộ 4 Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt gồm có các thành viên sau:

1 – Đồng chí Đinh Thị Mai Trang – Bí thư Chi bộ

2 – Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy – Phó Bí thư Chi bộ

3 – Đồng chí Lê Thị Bích Lệ

4 – Đồng chí Ngô Tường Uyên Linh

5 – Đồng chí Hà Thiện Dân

6 – Đồng chí Phan Xuân Hùng

7 – Đồng chí Bùi Nguyễn Hiệp

8 – Đồng chí Nguyễn Trung Tuyến