Lễ kết nạp đoàn viên mới năm học 2011-2012

988

Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2011, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Chuyên Thăng Long đã tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 233 thanh niên ưu tú là học sinh các lớp 12 Toán1, 12 Toán2, 12 Tin, 12 Hoá1, 11 Toán1, 11 Toán2, 11 Tin, 11 Lý, 11 Hóa1, 11 Hóa2, 11 Sinh, 11 Anh1, 11 Anh2, 11 Văn và 11 Sử-Địa. Đây là đợt kết nạp Đoàn viên mới đầu tiên của năm học 2011-2012.

Các Đoàn viên mới được kết nạp sẽ cùng với số Đoàn viên hiện có tại các lớp xây dựng chương trình hoạt động Đoàn của năm học và lên kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn vào đầu tháng 9, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường dự kiến tổ chức vào vào cuối tháng 9 năm 2011.