Môn Anh (niên khóa 2020 – 2023)

585
     Tôn Thất Khắc Trịnh Niên khóa: 2020-2021

Thành tích

 • Giải Nhì HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021
 • Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Tiếng Anh năm 2018-2019

Thành tích cao nhất

 • Giải Nhì HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021
Đặng Anh Sang Niên khóa: 2020-2021

Thành tích

 • Giải Ba HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021
 • Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Tiếng Anh năm 2018-2019

Thành tích cao nhất

 • Giải Ba HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021
Hoàng Công Minh Khang Niên khóa: 2020-2021

Thành tích

 • Giải Ba HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021

Thành tích cao nhất

 • Giải Ba HSGQG môn TIếng Anh năm 2020-2021
Nguyễn Thị Xuân Quý Niên khóa: 2021-2022

Thành tích

 •  Giải Nhì HSGQG môn TIếng Anh năm 2021-2022

Thành tích cao nhất

 • Giải Nhì HSGQG môn TIếng Anh năm 2021-2022
Đồng Hạnh Trang Niên khóa: 2020-2021

Thành tích

 •  Giải Nhất HSG Tỉnh môn TIếng Anh năm 2020-2021
 • Huy chương vàng Olympic 30/4 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Thành tích cao nhất

 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn TIếng Anh năm 2020-2021
Kiều Nguyễn Khiết Linh Niên khóa: 2020-2023

Thành tích

 • Giải Ba HSGQG  môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
 • Giải Ba HSGQG  môn Tiếng Anh năm học 2022-2023

Thành tích cao nhất

 • Giải Ba HSGQG môn TIếng Anh năm 2021-2022 và 2022-2023
Nguyễn Tiến Nhân Niên khóa: 2020-2023

Thành tích

 • Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm học 2021-2022

Thành tích cao nhất

 • Giải Ba HSGQG môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
Nguyễn Ngọc Châu Anh Niên khóa: 2020-2023

Thành tích

 • Giải Khuyến khích HSGQG môn Tiếng Anh năm học 2022-2023

Thành tích cao nhất

 • Giải Khuyến khích HSGQG môn Tiếng Anh năm học 2022-2023
Phạm Thanh Ngân Niên khóa: 2020-2023

Thành tích

 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2021-2022

Thành tích cao nhất

 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2021-2022
Lê Thanh Nghị Niên khóa: 2022-2023

Thành tích

 • Giải Khuyến khích HSGQG môn Tiếng Anh năm 2022-2023
 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm 2022-2023
 • Huy chương Vàng Olympic 30/4 môn Tiếng Anh năm 2022-2023

Thành tích cao nhất

 • Giải Khuyến khích HSGQG môn Tiếng Anh năm  2022-2023
Lưu Công Thành Phát Niên khóa: 2020-2023

Thành tích

 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2022-2023

Thành tích cao nhất

 • Giải Nhất HSG Tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2022-2023