NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-TNHN NĂM HỌC 2022 – 2023

Đáp ứng nhu cầu học tập gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc cho học sinh. Ngày 26/02/2023, tổ Sử – Địa – GDCD – TNHN đã tổ chức cho hơn 150 học sinh của khối chuyên Sử, Địa và đại diện của các lớp khối lớp 10 tham quan học tập tại Bảo tàng Lâm Đồng và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đà Lạt vào sáng ngày 26/02/2023.

Tại Bảo tàng Lâm Đồng, các em học sinh được tham quan và nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được chiêm ngưỡng những dấu tích lịch sử ghi dấu các cuộc đấu tranh hào hùng của ông cha ta trong quá khứ. Cuộc thăm quan đã góp phần khơi gợi những rung cảm đẹp trong lòng học sinh từ đó dần bồi đắp ý thức giữ gìn, phát triển những giá trị tốt đẹp, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Đến thăm Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đà Lạt, các cán bộ Trung tâm đã phổ biến kiến thức, giao lưu trao đổi với học sinh về bảo vệ môi trường, sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó học sinh còn được tham quan Đài Khí tượng Thủy văn và hệ thống trang thiết bị trong khí tượng thủy văn. Qua buổi ngoại khóa các em đã làm quen được với các thiết bị quan trắc tại vườn khí tượng và được nghe các thông tin về thời tiết – khí hậu của Đà Lạt trong sự nhiệt tình, ham học hỏi với tinh thần thật sảng khoái, vui vẻ, đầy thích thú.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM QUAN BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4139674335249_3c7c2e299cab5c45632184a82b8dbc9c.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937406333_1b2c2f90fb6b0f4567360f44f7f3207e.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937369523_176eb12ae988a26cbbb7a72c13c08080.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937367253_fe6f8e1f0011c928b55a00901869372c.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937340119_0474fc2844dde25bc7a53d633f6123fe.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937340280_eb5ebfd8fc6f5a65acc3c98a02823342.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937338337_eca673e7730675fa4e9cd46264652a1a.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937317379_0c2e4b069b29e4582301d7ac36ea2e61.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937358658_e81292e8880f166c8305efd488426807.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4139654459870_a2bb573257a787694f2e6377c1937362.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4139674329200_0437e5e766d8aa2eb4b7c7fccaee1456.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4139654459937_592d78941d8d8569d6e130006b6cfe19.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\BẢO TÀNG 2023\z4161937382209_f67d83d96f181f4eeb706d8797f8383d.jpg

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM QUAN TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141080377879_c0c044f903eb186e8ff26ea22b5fa8da.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4140564185996_11a321142bf2d2f7d5c2939754e8cde6.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141080403157_62894e07d1c1b8264d2b2b41e1f14593.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141082373005_6ff4d48f2093d190f7bbeaed5b369b25.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141080399548_853bcd766721f872054b233160d54f78.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141080405774_52c398e18b4ef04f36701caab4d5b4a8.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141082464152_d5c221dbe77085bfe76239fbab892ad9.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4140564146633_5535e21aab33aa1b4e6a43933d33fe01.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4140564405036_61953189ddc7acd117089a048d71933f.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4140564406049_278f29417c555982353078ed06caffdd.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141082646233_94bd35cecc3af2edf75e23418752c062.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\ĐÀI KHÍ TƯỢNG 2023\z4141082780077_5450bda52971972c3c4fa030ba5b6092.jpg