THÊM TRẢI NGHIỆM – THÊM GẮN KẾT YÊU THƯƠNG

Sau 5 ngày (từ ngày 10/8 đến hết ngày 15/8/2023) Công đoàn cơ sở cùng phối hợp với nhà trường tổ chức cho công đoàn viên trải nghiệm, học tập và tham quan thực tế tại hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang với nhiều hoạt động ý nghĩa và kỷ niệm được lưu lại sau chuyến đi.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, mỗi chuyến đi là một hành trình ý nghĩa để đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt mở rộng thêm kiến thức về bản sắc văn hóa vùng miền trong dòng chảy của bản sắc văn hóa Việt Nam; tích lũy thêm vốn sống, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quản lý, giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường.

Không chỉ vậy, sau chuyến đi, tinh thần đoàn kết giữa các công đoàn viên như được gắn bó nhiều hơn, hiểu nhau hơn để cùng xây dựng một tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh.

Dưới đây là một vài hình ảnh của chuyến đi

Đoàn tham quan nghe giới thiệu tại mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – Thân sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh