THÔNG BÁO – Danh sách phòng thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 (Khóa ngày 06-8/6/2023)

  • LỊCH THI:

  1. Danh sách phòng thi môn chuyên:

2. Danh sách phòng thi các môn Toán, văn, Anh (không chuyên):