THÔNG BÁO – Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 chuyên Pháp năm học 2021 – 2022

 

* Mẫu đơn đăng ký:  Tải về tại đây

* Hạn chót nộp đơn: trước 17 giờ 00′ ngày 26 tháng 6 năm 2021.

* Địa điểm nhận đơn: tại phòng Giáo vụ nhà trường.