THÔNG BÁO – V/v nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Chuyên năm học 2022 – 2023