V/v tập trung lớp 10 chuyên Anh chuẩn bị Kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh năm học 2020 – 2021

Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt thông báo,

Đúng 08 giờ 00’ thứ Hai ngày 24/8/2020: Học sinh lớp 10 chuyên Anh tập trung tại phòng B12 (đối diện phòng Bảo vệ) để nhà trường thông qua một số nội dung liên quan đến Kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh chương trình 10 năm, năm học 2020 – 2021.

 

(Ngày khảo sát: 08 giờ thứ Tư, 26/8/2020).