Thông tin về kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023