Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt sứ mạng và tầm nhìn

924

Năm học 2012- 2013 là năm học thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, triển khai chương trình hành động của Bộ GDĐT giai đoạn 2011- 2016 và chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Với mục tiêu xây dựng trường Chuyên Thăng Long – Đà Lạt thành trường chuẩn quốc gia, là nơi tạo nguồn đào tạo nhân tài của tỉnh Lâm Đồng và phấn đấu trở thành trường có chất lượng cao trong hệ thống các trường Chuyên trên toàn quốc tiến tới hội nhập quốc tế theo đề án phát triển trường Chuyên của Bộ Giáo dục Đào tạo. Toàn trường tiến hành đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho HS; thực hiện giáo dục sâu rộng chuyên đề  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, xây dựng truyền thống Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo; tiếp tục phát triển phong trào xây dựng Trường học thân thiện- HS tích cực một cách sâu sắc, toàn diện.

Căn cứ vào mục tiêu định hướng chung đến năm 2020 của hệ thống các trường chuyên trên toàn quốc do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo qui định và cơ sở thực tiễn của nhà trường, trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tuyên bố sứ mạng. giá trị giáo dục, tầm nhìn và xác định hướng phát triển như sau:

* Sứ mạng: Đem lại sự tin tưởng về chất lượng giáo dục, niềm đam mê học tập và nghiên cứu khoa học của học sinh, phát triển năng khiếu và hình thành nhân cách của con người sáng tạo, toàn diện.

* Giá trị giáo dục cho học sinh: Đạo đức tốt – Học tập giỏi – Lối sống đẹp

* Tầm nhìn: Là một trong những trường hàng đầu của tỉnh và khu vực, là nơi học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện, là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới mức xuất sắc, tiếp cận chuẩn giáo dục quốc tế

* Mục tiêu chung:

Giáo dục mũi nhọn trên nền giáo dục toàn diện theo đúng mục tiêu giáo dục phổ thông và phát triển năng khiếu chuyên, giúp học sinh phát triển toàn diện và tiếp cận với trình độ giáo dục tiên tiến của thế giới:

– Hình thành ý thức và thái độ tự học suốt đời, phát triển tư duy khoa học ở trình độ cao phù hợp với khả năng trí tuệ của học sinh năng khiếu, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng thực hành, phương pháp lao động sáng tạo;

– Làm cho học sinh nhận thức đúng về giá trị giáo dục trong nhà trường và tự giáo dục của bản thân, có sự tự chủ về trí tuệ và tự chủ về hành vi đạo đức, phát triển kỹ năng sống và khả năng hoạt động thực tiễn, khuyến khích sự phát triển về lương tâm và ý thức trách nhiệm trong đóng góp xã hội;

– Hình thành và bồi dưỡng phát triển nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân: có đạo đức, tri thức, sức khỏe và thẩm mỹ; trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đất nước Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong 20 năm hình thành và phát triển trường chuyên (1993 -2012):

– Nhà trường được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2007

– Nhà trường được nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ Tịch nước ký theo quyết định 67/QĐ-CTN ngày 15/01/2010

– Nhà trường được Bộ Công an tặng bằng khen về an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực theo quyết định 5415/QĐ-BCA ngày 16-12-2011

– Nhà trường được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng cờ thi đua “ Tập thể dẫn đầu thi đua khối THPT ” năm học 2011 – 2012

Năm học 2011 – 2012, trường Chuyên Thăng Long – Đà Lạt thực hiện tốt công tác quản lý toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo mũi nhọn, tích cực đổi mới hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm, khả năng của học sinh nhằm phát triển năng khiếu chuyên và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục toàn diện. Khẳng định vị trí văn hóa của nhà trường trong hệ thống các trường THPT trong tỉnh nhà và xứng đáng với vai trò tạo nguồn đào tạo nhân tài trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm học 2012 – 2013 nhà trường tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau :

1 – Tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng quản lý chất lượng, lấy chất lượng làm tiêu chuẩn hàng đầu cho mọi hoạt động của nhà trường.Tiến hành cải cách hành chính theo đặc điểm của trường chuyên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

2 – Nâng cao chất lượng và hiêu quả hoạt động giáo dục hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh có Đạo đức tốt – Học tập giỏi – Lối sống đẹp.

3 – Có những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn và nghiên cứu khoa học một cách thiết thực và bền vững, thu hút được HS giỏi vào trường

4 – Nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV theo yêu cầu phát triển của trường chuyên, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực theo chuẩn quốc gia và định hướng hội nhập quốc tế trong tương lai..

5 – Tiếp tục hoàn thiện CSVC, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại, sân chơi, bãi tập… và sử dụng có hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện và hướng đến chuẩn quốc tế.

Những kết quả đạt được của trường Chuyên Thăng Long – Đà Lạt trong nhiều năm qua là nhờ có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, sự chỉ đạo thường xuyên và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường của Sở GDĐT. Trong đó có sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhiều giai đoạn phát triển của nhà trường.

Với tinh thần cầu thị và ý chí quyết tâm chung, toàn trường sẽ phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển bền vững.

HIỆU TRƯỞNG