Thư ngỏ “V/v tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt (1993-2018) và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2018)”

Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt kế tục truyền thống của trường THPT Thăng Long đươc thành lập từ năm 1975 và năm 1993 được chính thức thành lập. Đến nay nhà trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2018 đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển: Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tròn 25 năm tuổi. Chào đón thời khắc đặc biệt này, trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày 17-18/11/2018.