Chủ tịch công đoàn nhà trường qua các thời kỳ

1080

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Thầy Phan Thế Hưng

1983 – 1997

 

2

Cô Trần Tuyết Nga

1997 – 2002

 

3

Thầy Phạm Ngọc Liên

2002 – 2006

 

4

Cô Hoàng Thị Liên

2006 – 8/2010

 

5

Thầy Phan Xuân Hùng

9/2010 – 8/2012

 

6

Cô Trần Thị Thùy Trang

9/2012 – nay