Một số thông tin về các đợt tuyển sinh cho kỳ nhập học vào tháng 9/2023 của Đại học Quốc tế Tokyo – chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

TIU-Viet-Nam-Thong-tin-tuyen-sinh-cua-Dai-hoc-Quoc-te-Tokyo