Thông báo V/v xác nhận nhập học đối với học sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Thông báo

V/v xác nhận nhập học đối với học sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo: học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 cần xác nhận nhập học với GVCN để nhà trường làm cơ sở xếp lớp.
Hiện tại, vẫn còn một số học sinh chưa xác nhận nhập học (GVCN chưa liên lạc được). Đề nghị các em liên hệ với nhà trường qua số điện thoại: 0941574913 – gặp thầy Tưởng – Giáo vụ, để xác nhận nhập học.

Thời hạn: trước 15/8/2021

 

Trân trọng thông báo.