Tổ Sinh học tổ chức ngọai khóa năm học 2013 – 2014

1140

“Tham quan thực tế đa dạng hệ sinh thái và tìm hiểu đa dạng rừng cây lá kim ở Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà”

Nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức thực tế về đa dạng hệ sinh thái của vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, khơi dậy lòng yêu thiên nhiên, tìm tòi, khám phá trong học sinh, từ đó giúp học sinh bước đầu hình thành các ý tưởng nghiên cứu khoa học về sinh thái rừng, thực vật, môi trường, … đồng thời xây dựng và củng cố lòng yêu thích bộ môn Sinh học, tạo động cơ học tập tích cực cho học sinh, vừa qua, vào Chủ Nhật, 08. 12. 2013, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, tổ Sinh học đã tổ chức Ngọai khóa – Tham quan – Học tập tại Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà.

Ngọai khóa được tổ chức với sự tham gia của 56 học sinh (gồm tòan  thể học sinh lớp 10 chuyên Sinh và đại diện học sinh các lớp của khối 10), 2 cô giáo thuộc tổ bộ môn Sinh học (Cô Vương Thị Khoa, cô Diệp Thị Thu Hạnh), Cử nhân Trần Nhật Tiên (Cán bộ dự án Giáo dục môi trường cho Thanh – Thiếu niên – Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà) và Thạc sĩ Lương Văn Dũng (Phụ trách bộ môn Thực vật học – Phó chủ nhiệm khoa Sinh học – ĐH Đà Lạt).

Với kho kiến thức thực tế về rừng và thực vật phong phú cùng với nhiệt huyết muốn truyền đạt lại những hiểu biết của mình cho các em học sinh, Thạc sĩ Lương Văn Dũng và Cử nhân Trần Nhật Tiên đã nhiệt tình hướng dẫn các em thực hiện các nội dung sau:

– Tham quan thực tế hệ sinh thái vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà.

– Thực hiện 2 chuyên đề khoa học:

           + “Tìm hiểu về đa dạng rừng cây lá kim ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà.

           + “Tìm hiểu đa dạng sinh học từ rừng bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Các em học sinh đã rất háo hức với chuyến đi và tích cực họat động học tập thực tế để hiểu biết thêm nhiều kiến thức về rừng, về thiên nhiên, môi trường từ đó yêu thiên nhiên hơn, hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường và yêu thích bộ môn Sinh học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ngọai khóa:

Hình ảnh: Điểm danh trước lúc xuất phát.

Chuẩn bị khởi hành.

Hình ảnh: Điểm danh trước lúc xuất phát.

Nghe dặn dò trước khi xuất phát.

.

Hình ảnh

Nghe giới thiệu về đa dạng rừng cây lá kim ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà.

Hình ảnh

Cây này hơn 100 tuổi rồi đấy.

Hình ảnh

Chuẩn bị bài thu họach “Tìm hiểu về đa dạng rừng cây lá kim ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Hình ảnh

Chuẩn bị bài thu họach “Tìm hiểu đa dạng sinh học từ rừng bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Hình ảnh

Sản phẩm thu họach: “Tìm hiểu về đa dạng rừng cây lá kim ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Hình ảnh

Sản phẩm thu họach: “Tìm hiểu đa dạng sinh học từ rừng bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

alt

Thuyết trình “Tìm hiểu về đa dạng rừng cây lá kim ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Hình ảnh

Thuyết trình “Tìm hiểu đa dạng sinh học từ rừng bằng phương pháp lập ô tiêu chuẩn ở vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà”.

Hình ảnh

Thạc sĩ Lương Văn Dũng nhận xét và ngợi khen sản phẩm chuyên đề thu họach của học sinh.

Hình ảnh

Nghe giới thiệu về vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Hình ảnh

Không khí thật là vui.

Hình ảnh

Dùng bữa trưa tại Trung tâm du khách – Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà.

Hình ảnh

Tòan đòan chụp ảnh lưu niệm tại Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà.