TỔ VĂN PHÒNG

1229

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ
1   Trần Thị Kim Oanh Tổ trưởng – Văn thư – Thủ quỹ
2   Lê Thị Xuân Nhung Tổ phó – Kế toán
3   Biện Thị Hường Nhân viên Cấp dưỡng
4   Nguyễn Thị Luận Nhân viên Phục vụ
5   Lương Thị Mai Lan Kỹ Thuật Viên
6   Nguyễn Văn Tưởng Giáo vụ
7   Nguyễn Thị Bảo Khánh Nhân viên Thư viện
8   Huỳnh Thị Kim Chi Nhân viên Y tế
9   Nguyễn Văn Cờ Bảo Vệ
10   Mai Văn Tý Bảo Vệ
11   Nguyễn Văn Sỹ Bảo Vệ