17.3 C
Đà Lạt, Việt Nam
Thứ Tư, 17 Tháng Bảy 2024

HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM...

Thực hiện Kế hoạch số 155 KH/ThU ngày 16/3/2023 của Thành Ủy Đà Lạt về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ...