danh sách học sinh chọn thi Olympic môn ngữ văn

1102

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHỌN HỌC SINH GIỎI THAM DỰKỲ THI OLYMPIC 30 / 4 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHMÔN: NGỮ VĂN

Stt Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp Số điện thoại
1 Nguyễn Xuân Hồng 20/ 12/ 93 Đức Trọng 10 văn 0633245510
2 Trương Thị Kim Quyên 25/ 8/ 93 Quảng Ngãi 10 văn 0633780212
3 Lê Nguyễn Hoàng Khuyên 12 /6/ 93 Đà Lạt 10 văn 0633541293
4 Đinh Thị Thu Hương 26/ 8/ 92 Đức Trọng 11 văn 0633815335
5 Lê Thị Thu Sương 10/10/92 Đà Lạt 11 văn 0633571193
6 Nguyễn Nữ Đô Thành 15 /6 /92 Đà Lạt 11 văn 0633833760