Danh sách học sinh đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia năm 2012

1100

Thực hiện Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDDT ngày 25/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn  học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012 đã hoàn tất việc chấm thi, lên điểm và xét giải.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo Danh sách các thí sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 

 Nhấn vào đây để tải: Danh sách học sinh đoạt giải Học sinh giỏi Quốc gia năm 2012 (tất cả các tỉnh thành)

Sau đây là danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ  thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 tỉnh Lâm Đồng

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH

SỐBÁO DANH

MÔN THI

ĐIỂM

GIẢI

LỚP

TRƯỜNG (THPT)

1

ANH

35.01.02

TOÁN

15.00

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

2

TRẦN MINH

ĐỨC

35.01.03

TOÁN

12.50

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

3

THỐNG

35.01.06

TOÁN

12.50

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

4

LÊ ĐỨC

DŨNG

35.02.01

VẬT LÍ

16.25

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

5

NGUYỄN VŨ

LINH

35.02.02

VẬT LÍ

17.50

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

6

NGUYỄN MINH

TRÍ

35.02.05

VẬT LÍ

21.25

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

7

NGUYỄN ĐÔNG CAO

TÙNG

35.02.06

VẬT LÍ

22.50

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

8

BÙI  NGỌC HUYỀN

TRANG

35.03.05

HOÁ HỌC

19.25

K.KHÍCH

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

9

BÙI  THỊ NGỌC

HẢO

35.04.01

SINH HỌC

23.00

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

10

VŨ HOÀNG MỸ

LINH

35.04.02

SINH HỌC

24.25

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

11

TỐNG MINH

PHÁT

35.04.04

SINH HỌC

18.75

K.KHÍCH

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

12

VÕ THÀNH

DANH

35.05.02

TIN HỌC

18.00

K.KHÍCH

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

13

LÊ THỊ HẠNH

NGUYÊN

35.06.02

NGỮ  VĂN

14.00

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

14

ĐÀO THỊ

TRINH

35.06.05

NGỮ  VĂN

14.00

BA

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

15

NGUYỄN THỊ XUÂN

Ý

35.06.06

NGỮ  VĂN

12.50

K.KHÍCH

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

16

ĐOÀN THỊ QUỲNH

DUNG

35.07.01

LỊCH SỬ

12.25

K.KHÍCH

12

THPT ĐỨC TRỌNG

17

DƯƠNG KIỀU

MINH

35.07.02

LỊCH SỬ

12.00

K.KHÍCH

12

THPT ĐỨC TRỌNG

18

ĐỖ PHƯƠNG

UYÊN

35.07.06

LỊCH SỬ

13.25

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

19

CHU THỊ KIM

ANH

35.08.01

ĐỊA LÍ

16.50

NHÌ

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

20

HOÀNG NỮ NHẬT

HƯƠNG

35.08.03

ĐỊA LÍ

14.00

BA

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

21

NGÔ THỊ THÙY

LINH

35.08.04

ĐỊA LÍ

16.00

NHÌ

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

22

ĐỖ THỊ THU

35.09.01

T. ANH

14.25

BA

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

23

NGUYỄN ÁNH NHẬT

HẠ

35.09.02

T. ANH

13.25

K.KHÍCH

12

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

24

TÔ LÂM VĨNH

THÁI

35.09.05

T. ANH

14.00

BA

11

THPT CHUYÊN THĂNG LONG

25

CAO NGỌC

QUỲNH

35.11.04

T. PHÁP

15.05

K.KHÍCH

11

THPT BÙI THỊ XUÂN