Đề cương ôn tập môn Lịch sử

1184

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THĂNG LONG – ĐÀ LẠT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2008 -2009

 

KHỐI 10 ( BAN CƠ BẢN)

1/ CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

2/ SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ

3/ VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO

4/ THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUẢ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂY

5/ TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI.

KHỐI 11 (BAN CƠ BẢN )

BÀI 1 : ẤN ĐỘ

BÀI 2 : NHẬT BẢN

BÀI 3 : TRUNG QUỐC

BÀI 4 : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

BÀI 5: CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ THÁNG MƯỜI NGA ( 1917)

BÀI 6 : CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)

BÀI 7 : NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918 – 1939 )

BÀI 8 : NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939)

KHỐI 12 ( BAN CƠ BẢN )

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

1/ LIÊN HỢP QUỐC

2/ LIÊN XÔ

3/ CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ TRUNG QUỐC

4/ NHỮNG BIẾN ĐỔI Ở ĐÔNG NAM Á VÀ ASEAN

5 / QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀN ĐỘC LẬP CUẢ NHÂN DÂN CHÂU PHI VÀ CHÂU MĨ LA TINH

6/ NƯỚC MĨ TỪ 1945 – 2000

7/ NƯỚC NHẬT TỪ 1945 -2000

8/ QUAN HỆ QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI HAI

9 / CUỘC CMKH CÔNG NGHỆ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

LỊCH SỬ VIỆT NAM

1/ NHỮNG CHUYỂN BIẾN CUẢ XÃ HỘI VIỆT NAM SAU CHIẾN TRAN THẾ GIỚI THỨ NHẤT

2/ HOẠT ĐỘNG CUẢ NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919 -1925

3/ HOÀN CẢNH NỘI DUNG HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG. Ý NGHĨA CUẢ VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2- 1930)

4/ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1939 -1945. TỔNG KHỞI NGHIÃ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC 1945.

5/ Ý NGHIÃ LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CUẢ CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

6/ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU NGÀY 2/ 9/ 1945 ĐẾN NGÀY 19/12/1946.

KHỐI 12 ( BAN NÂNG CAO )

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

1/ LIÊN HỢP QUỐC

2/ LIÊN XÔ

3/ CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ TRUNG QUỐC

4/ NHỮNG BIẾN ĐỔI Ở ĐÔNG NAM Á VÀ ASEAN

5 / QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIÀN ĐỘC LẬP CUẢ NHÂN DÂN CHÂU PHI VÀ CHÂU MĨ LA TINH

6/ NƯỚC MĨ TỪ 1945 – 2000

7/ NƯỚC NHẬT TỪ 1945 -2000

8/ QUAN HỆ QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI HAI

9 / CUỘC CMKH CÔNG NGHỆ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

LỊCH SỬ VIỆT NAM

1/ NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM SAU CHIẾN TRAN THẾ GIỚI THỨ NHẤT

2/ HOẠT ĐỘNG CUẢ NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ 1919 -1925

3/ HOÀN CẢNH NỘI DUNG HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG. Ý NGHĨA CUẢ VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG (3-2- 1930)

4/ PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1939

5/ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1939 -1945. TỔNG KHỞI NGHIÃ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CẢ NƯỚC 1945.

6/ Ý NGHIÃ LỊCH SỬ, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CUẢ CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

 

Lưu ý : Các em HS cần tham khảo và trả lời theo câu hỏi SGK.